שירת העשבים

עבורי אין כמו השיר הזה לתאר את היחס שלי לעולם הצמחים
עדו"דע לך
שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד
משלו
דע לך
שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת
משלו
ומשירת העשבים
נעשה ניגון
של רועה

כמה יפה
כמה יפה ונאה

כששומעים השירה
שלהם
טוב מאוד
להתפלל ביניהם
ובשמחה לעבוד
את השם
ומשירת העשבים
מתמלא הלב
ומשתוקק

וכשהלב
מן השירה מתמלא
ומשתוקק
אל ארץ ישראל
אור גדול
אזי נמשך והולך

מקדושתה של הארץ
עליו
ומשירת העשבים
נעשה ניגון
של הלב."

שירת העשבים/ נעמי שמר, רבי נחמן מברסלב